Sign up|Log in   
 
รายละเอียดการรับสมัคร HUNSA BE CHIC
1.เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจโดยสมัครผ่าน http://studio.hunsa.com/click2stage/form
ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2554
2.ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครตามความเป็นจริงเท่านั้น
3.ภาพถ่ายที่ใช้ในการสมัครต้องเป็นภาพถ่าย ณ ปัจจุบันและเห็นใบหน้าชัดเจน
4.ทีมงานเว็บไซต์ Hunsa และ นิตยสาร Be Chic จะเป็นผู้คัดเลือกผู้สมัครจาก Profile ทั้งหมดที่สมัครเข้ามาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
5.ผู้ชนะชาย-หญิง 1 คู่จะได้รับการติดต่อกลับจากทางทีมงานเพื่อถ่ายแฟชั่นเซ็ทลงปกนิตยสาร Be Chic ในเดือนกันยายน

รายละเอียดการรับสมัคร HUNSA BE CHIC
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร : ชาย / หญิง สัญชาติไทย ตั้งแต่อายุ 18-28 ปี
2.ไม่รับพิจารณาภาพถ่ายที่ผ่านการตกแต่งด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ และรูปภาพอนาจาร
3.Profile ทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาเพื่อมีโอกาสในการเป็น Presenter สำหรับ Brand สินค้าอื่นๆ ในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติม
โทร. 02-262-8465 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น. (เฉพาะจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ)